Domů / Projekty a řešení / Případové studie / Ulice a tunely / Zážitek se společností Thorn – rada hrabství Durham

Zážitek se společností Thorn – rada hrabství Durham

Produkty

 • The Thorn Experience – Durham County Council
 • The Thorn Experience – Durham County Council
 • The Thorn Experience – Durham County Council
 • The Thorn Experience – Durham County Council
 • The Thorn Experience – Durham County Council
 • Účinnost světelného zdroje

  Účinnost světelného zdroje

  Účinnost světelného zdroje je důležitá, jelikož světlo vyzařované ze zdroje (v lumenech) ve srovnání s množstvím energie využitým zdrojem k tomu, aby jej produkoval (ve wattech) je klíčem energetické účinnosti. Svítidla Isaro LED i R2L2 jsou vysoce účinné světelné zdroje.

 • Předřadník

  Předřadník

  Ovládá napájení světelného zdroje elektrickou energií (Index energetické účinnosti - EEI).

 • Světelná distribuce

  Světelná distribuce

  Světlo ze svítidla je regulováno a vyzařováno prostřednictvím optiky, která světlo ohýbá a směruje do správného místa.

 • Účinnost svítidla

  Účinnost svítidla

  Dobrý design svítidla je důležitější než kdy jindy. Svítidla Isaro LED a R2L2 byla pečlivě navržena k vysoké optické a tepelné regulaci a důsledkem toho poskytují významné zvýšení účinnosti ve srovnání se stávajícími svítidly.

 • Přítomnost/nepřítomnost

  Přítomnost/nepřítomnost

  Přítomnost: Světlo se automaticky zapíná a vypíná s pohybem. Nepřítomnost: Světlo se automaticky vypíná, ale je třeba jejzapínat ručně.

 • Denní světlo

  Denní světlo

  Umělé osvětlení reaguje na přirozené světlo zvenčí.

 • Nepřetržité ovládání intenzity osvětlení

  Nepřetržité ovládání intenzity osvětlení

  Funkce navržená k poskytnutí správných úrovní osvětlení po dobu údržbového období.

 • Nastavení pro pracoviště/scény

  Nastavení pro pracoviště/scény

  Umožňuje nastavit scény a přizpůsobit osvětlení různým činnostem.

 • Časová funkce vypnutí

  Časová funkce vypnutí

  Lze instalovat automatické přerušení příkonu k vypnutí všech svítidel v době, kdy v prostorách nejsou lidé.

 • Osvětlení pracoviště

  Osvětlení pracoviště

  Osvětlení pracovišť správnou úrovní světla.

 • Zónování osvětlení

  Zónování osvětlení

  Osvětlení je zónováno podle přítomnosti osob a polohy oken.

 • Program údržby

  Program údržby

  S dlouhými životnosti převyšujícími 50 000 hodin jsou svítidla Isaro LED a R2L2 navržena pro minimální nároky na údržbu. Použitím moderních modulů LED (vyměnitelných v R2L2) a udržením účinného provozu svítidel se snižuje potřeba nadměrného osvětlení komunikací ke zohlednění snížení úrovní světla v průběhu času na minimum.

 • Nevyužité světlo

  Nevyužité světlo

  Světlo, které nedopadá na zamýšlený cíl.

 • Odrazivost

  Odrazivost

  Světlo se odráží od povrchu v prostoru.

 • Viditelné inteligentní měření

  Viditelné inteligentní měření

  Výsledky činností jsou rychle viditelné jako zvýšení nebo snížení spotřeby energie.

Partnerství založené na důvěře a inovaci trvající více než 50 let.

S populací převyšující 500 000 je rada hrabství Durham jedním z největších místních úřadů v Anglii. Stejně jako mnoho místních úřadů ve Spojeném království a Irsku má dlouhou historii spolupráce se společností Thorn trvající více než 50 let – partnerství započaté masovou výrobou uličního osvětlení.

Dnes má rada hrabství Durham přibližně 86 000 uličních svítidel a osvětlených dopravních značek v hrabství, která představují jedny z nejvyšších energetických nákladů rady. V souladu s Programem energetické účinnosti se závazkem snižování uhlíkových emisí (CRCEE) a Zákonem o změně klimatu rada pracuje na snižování jak její celkové spotřeby energie tak emisí CO2 o 40 % do roku 2016. Jednou z důležitých součástí iniciativy je modernizace tradiční technologie na zdroje LED.

Od roku 2010 společnost Thorn dodala více než 14 000 svítidel pro osvětlení komunikací jako součást významného probíhajícího programu výměny všech neúčinných svítidel SOX, SON a Cosmo rady. V roce 2010 bylo k instalaci zvoleno 8 000 svítidel Oracle S, jelikož byla nejvhodnější k danému účelu. Velmi účinné zdroje HID nabízejí energetické úspory a dobrý světelný výkon. Naposled v roce 2013 společnost Thorn vyhrála kontrakt na dodávku zdrojů Isaro LED a R2L2 LED během šestiletého období na základě ceny, fotometrického výkonu a účinnosti svítidel. K dnešnímu dni bylo instalováno více než 7 400 těchto svítidel.

Snížení spotřeby energie rady hrabství Durham účinnějším uličním osvětlením

Ve srovnání s neúčinnými svítidly SOX, SON a Cosmo rady nabízejí svítidla Isaro LED a R2L2 LED zdokonalený fotometrický výkon spolu s ročními energetickými úsporami.

Samantha Berry, manažerka pro vztahy s klíčovými zákazníky, vysvětluje: „Společnost Thorn se věnuje výzkumu a vývoji k zajištění trvalého zdokonalování produktů. Instalací účinnějších modulů LED, jakmile byly k dispozici, rada hrabství Durham získala výhody z výkonu a energetických úspor. A co je zásadní, přechod k osvětlení LED a snížení tříd osvětlení v souladu s normou BS5489-1:2013 poskytl radě hrabství Durham roční energetické úspory převyšující 50 %. Naše schopnost vyrábět a dodávat v souladu s náročným harmonogramem dodávek rady hrabství Durham byla klíčem k úspěchu tohoto programu k dnešnímu datu.“

Společnost Thorn úzce spolupracovala s klientem na dodávce svítidel s předem zapojeným čepem instalovaným ve správném směru, aby mohla být po dodávce instalována, aniž by zákazník musel provádět dodatečné práce. Společnost Thorn také uvnitř svítidla připojila ke kabelu kopii štítku umožňující identifikaci svítidla bez nutnosti otevření horního krytu. To umožnilo radě hrabství Durham přemístit svítidla přímo na místo instalace a zaznamenat je pro účely inventarizace bez nutnosti otevírání svítidla, čímž se snížil čas instalace.

Hnací silou za úspěšným řízením a implementací projektu bylo dosažení uspokojení zákazníka dodávkou kvalitního produktu v souladu s náročným harmonogramem dodávek rady hrabství Durham. Společnost Thorn úspěšně koordinovala dodávky v souladu s plánem dodávek klienta a splnila počáteční a následné požadavky v rámci požadovaného krátkého časového rámce. Tento úspěch se přičítá výrobním schopnostem společnosti a zkušenému týmu projektového řízení, který organizoval a koordinoval mobilizaci prostřednictvím pečlivého plánování a proaktivní komunikace se všemi zainteresovanými stranami.

Odezva od rady hrabství Durham

Darren Hubbard, vyšší inženýr pro uliční osvětlení z rady hrabství Durham, uvádí: „Společnost Thorn Lighting byla partnerem rady hrabství Durham v oblasti osvětlení pozemních komunikací od 60. let minulého století. Zjistili jsme, že dlouhodobý přístup společnosti Thorn k pořizování je velmi prospěšný a poskytuje výhody trvalým zlepšováním produktů a služeb. Budováním na našich předchozích zkušenostech a projektových úspěších můžeme vždy od společnosti Thorn očekávat a užívat si více. Máme výhody z rychlejších instalačních procesů, nižší spotřeby energie a větší servisní účinnosti. Do budoucna očekávám, že se budou produkty a služby společnosti Thorn nadále zlepšovat, aby nabízely ještě lepší kvalitu a výkon za současného poskytování vynikající hodnoty za vydané peníze."

Produkty

Isaro LED a R2L2:

Isaro LED nabízí ekonomické, přesně ovládané osvětlení LED pro vedlejší a hlavní komunikace. Vynikající odvod tepla a dlouhá životnost minimalizují nároky na údržbu a celkové náklady na vlastnictví, zatímco vysoký optický výkon s nastavitelným naklápěním poskytuje přesné ovládání osvětlení. Svítidla Isaro LED se dodávají předem zapojená s čepem instalovaným ve správném směru, aby mohla být instalována po dodávce bez nutnosti dodatečné práce. Uvnitř svítidla je ke kabelu také připojen štítek, aby mohlo být svítidlo identifikováno bez nutnosti otevírání horního krytu. Tyto výhody umožnily radě snížit instalační čas a náklady a také snadno zaznamenat svítidla pro účely inventarizace.

R2L2 je kompletní rodina svítidel pro osvětlení komunikací na popředí technologie LED. Rada toto svítidlo zvolila, jelikož
nabízí stejný fotometrický výkon jako svítidlo Isaro LED, ale má univerzální integrovaný otočný adaptér pro pružnější, snadnější a rychlejší instalaci.