Domů / Projekty a řešení / Případové studie / Ulice a tunely / Garden Street Area, Sheffield, UK

Garden Street Area, Sheffield, UK

 • Garden Street Area, Sheffield, UK
 • Účinnost světelného zdroje

  Účinnost světelného zdroje

  S jakou účinností světelný zdroj mění elektrickou energii na světlo (lm/W).

 • Předřadník

  Předřadník

  Ovládá napájení světelného zdroje elektrickou energií (Index energetické účinnosti - EEI).

 • Světelná distribuce

  Světelná distribuce

  Světlo ze svítidla je regulováno a vyzařováno prostřednictvím optiky, která světlo ohýbá a směruje do správného místa.

 • Účinnost svítidla

  Účinnost svítidla

  Spojení optické a tepelné regulace ve svítidle (účinnost svítidla lm/W).

 • Přítomnost/nepřítomnost

  Přítomnost/nepřítomnost

  Přítomnost: Světlo se automaticky zapíná a vypíná s pohybem. Nepřítomnost: Světlo se automaticky vypíná, ale je třeba jejzapínat ručně.

 • Denní světlo

  Denní světlo

  Umělé osvětlení reaguje na přirozené světlo zvenčí.

 • Nepřetržité ovládání intenzity osvětlení

  Nepřetržité ovládání intenzity osvětlení

  Funkce navržená k poskytnutí správných úrovní osvětlení po dobu údržbového období.

 • Nastavení pro pracoviště/scény

  Nastavení pro pracoviště/scény

  Umožňuje nastavit scény a přizpůsobit osvětlení různým činnostem.

 • Časová funkce vypnutí

  Časová funkce vypnutí

  Lze instalovat automatické přerušení příkonu k vypnutí všech svítidel v době, kdy v prostorách nejsou lidé.

 • Osvětlení pracoviště

  Osvětlení pracoviště

  Osvětlení pracovišť správnou úrovní světla.

 • Zónování osvětlení

  Zónování osvětlení

  Osvětlení je zónováno podle přítomnosti osob a polohy oken.

 • Program údržby

  Program údržby

  Údržbu je nutné provádět s ohledem na stáří výrobku, výkon a prostředí.

 • Nevyužité světlo

  Nevyužité světlo

  Světlo, které nedopadá na zamýšlený cíl.

 • Odrazivost

  Odrazivost

  Světlo se odráží od povrchu v prostoru.

 • Viditelné inteligentní měření

  Viditelné inteligentní měření

  Výsledky činností jsou rychle viditelné jako zvýšení nebo snížení spotřeby energie.

Městská rada města Sheffield schválila lepší osvětlení s menší spotřebou energie.

Městská rada města Sheffield instalovala svítidla Oxane LED spolu se sofistikovanou a průlomovou technologií CMS, aby městu zajistila systém osvětlení, na který bude hrdé. Oxane LED bylo vybráno jako svítidlo, které nahradí stará svítidla v oblasti Garden Street města Sheffield. Pokud budou tyto probíhající instalace úspěšné, a již v tuto chvíli vypadají dobře, bude město zvažovat renovaci více ulic s použitím technologie LED v nadcházejících letech. To vylepší scenérii noční ulice, pomůže ke snížení obav z kriminality, a výrazně to přispěje ke snížení spotřeby energie, což podporuje závazek městského úřadu ohledně snižování emisí uhlíku. 

Cílem plánu náhrady bylo nahradit zařízení, u nichž životnost vypršela, za svítidla, která poskytují dobrou kvalitu osvětlení při zachování příslušných norem pro osvětlení a zároveň sníží spotřebu energie na minimum.  Osvětlení ze stávajících svítidel bylo kombinací sodíkových a rtuťových zdrojů, které poskytují nepříliš dobré podání barev a špatnou jednotnost světla v rámci dané oblasti. Hlavní inženýr, Jonathan Skill, chtěl využít výhod snížení energie, kterých je možné dosáhnout s ohledem na rozdíly v používání ze strany chodců a vozidel, a přizpůsobit technologii CMS pro dynamické snížení nebo zvýšení úrovně osvětlenosti této oblasti v centru města dle potřeby.

Městská rada díky použití řešení LED pro tento systém snížiůa normu pro osvětlení o jednu třídu, jak je v současných britských normách pro třídu osvětlenosti na dálnici třídy S povoleno. V tomto případě bylo zařazení silničního osvětlení sníženo z třídy osvětlení S3 na třídu S4. Toto přeřazení silnic podle kvality barvy osvětlení je ve Spojeném království běžnou praxí, je sjednáno v příslušných normách pro osvětlení a nabízí značné výhody při snižování spotřeby energie.

Město Sheffield má z další úspory energie díky používání svítidel Oxane LED spolu s technologií CMS také prospěch, neboť mu to dává možnost zkrátit přepínání časů, které přináší okamžitou úsporu energie, což přímo souvisí se zvolenou úrovní osvětlenosti a také to zvyšuje životnost svítidel LED bez vlivu na účinnost. Systém řízení osvětlení, který si zvolili, jim umožní přizpůsobit úrovně osvětlení podle místních akcí, pokud takový požadavek někdy vznikne, tj. např. na značnou hustotu dopravy nebo zvýšený provoz chodců kolem místní akce je možné v případě potřeby okamžitě reagovat.

Bob Stevenson, technik městského osvětlení, uvedl, že „S použitím svítidel Oxane LED spolu s technologií CMS můžeme přizpůsobovat úroveň osvětlení konkrétním časům a tím zajistit, že budeme mít odpovídající standard osvětlení pro chodce a dopravní toky a tím i konečnou dynamickou kontrolu nad tím, že budeme platit pouze energii, kterou spotřebujeme.“