Hanstholm School, Denmark

 • Hanstholm School, Denmark
 • Hanstholm School, Denmark
 • Hanstholm School, Denmark
 • Účinnost světelného zdroje

  Účinnost světelného zdroje

  S jakou účinností světelný zdroj mění elektrickou energii na světlo (lm/W).

 • Předřadník

  Předřadník

  Ovládá napájení světelného zdroje elektrickou energií (Index energetické účinnosti - EEI).

 • Světelná distribuce

  Světelná distribuce

  Světlo ze svítidla je regulováno a vyzařováno prostřednictvím optiky, která světlo ohýbá a směruje do správného místa.

 • Účinnost svítidla

  Účinnost svítidla

  Spojení optické a tepelné regulace ve svítidle (účinnost svítidla lm/W).

 • Přítomnost/nepřítomnost

  Přítomnost/nepřítomnost

  Přítomnost: Světlo se automaticky zapíná a vypíná s pohybem. Nepřítomnost: Světlo se automaticky vypíná, ale je třeba jejzapínat ručně.

 • Denní světlo

  Denní světlo

  Umělé osvětlení reaguje na přirozené světlo zvenčí.

 • Nepřetržité ovládání intenzity osvětlení

  Nepřetržité ovládání intenzity osvětlení

  Funkce navržená k poskytnutí správných úrovní osvětlení po dobu údržbového období.

 • Nastavení pro pracoviště/scény

  Nastavení pro pracoviště/scény

  Umožňuje nastavit scény a přizpůsobit osvětlení různým činnostem.

 • Časová funkce vypnutí

  Časová funkce vypnutí

  Lze instalovat automatické přerušení příkonu k vypnutí všech svítidel v době, kdy v prostorách nejsou lidé.

 • Osvětlení pracoviště

  Osvětlení pracoviště

  Osvětlení pracovišť správnou úrovní světla.

 • Zónování osvětlení

  Zónování osvětlení

  Osvětlení je zónováno podle přítomnosti osob a polohy oken.

 • Program údržby

  Program údržby

  Údržbu je nutné provádět s ohledem na stáří výrobku, výkon a prostředí.

 • Nevyužité světlo

  Nevyužité světlo

  Světlo, které nedopadá na zamýšlený cíl.

 • Odrazivost

  Odrazivost

  Světlo se odráží od povrchu v prostoru.

 • Viditelné inteligentní měření

  Viditelné inteligentní měření

  Výsledky činností jsou rychle viditelné jako zvýšení nebo snížení spotřeby energie.

ŠKOLA HANSTHOLM, DÁNSKO

Společnost Thorn snižuje náklady na energii pro město Thisted Kommune o 70%.

Magistrát města Thisted Kommune bere s 5 milióny dánských korun (0,6 mil. liber; 0,7 mil amerických dolarů) určenými k řešení úspory energie otázku udržitelnosti vážně. A společnost Thorn dělá vše, co může, aby pomohla.

Zde je zobrazena část školy Hanstholm v severním Dánsku, kde svítidla typu downlight Base LED 650, snížila požadavky na spotřebu energie o téměř 70%.

Rámečky stárnoucích zářivkových svítidel byly snadno upraveny tak, aby bylo možné nainstalovat desku se dvěma svítidly LED typu downlight. S výměnou dvou 36W trubic u každého světelného bodu svítidla Base LED výrazně snížila spotřebu elektrické energie z 90 na 24W na jednotku při zachování stejné hladiny osvětlení.

S životností 50 000 hodin vyžadují tato svítidla také méně častou údržbu. Do učebny je navíc možné přispět teplejší barvou s lepším podáním barev. Není divu, že je John Nicolajsen, ředitel školy Hanstholm, tak potěšen.

„Jak studenti tak učitelé si změn všimli a skutečně si více teplého světla užíváme. Jsem také přesvědčen, že světlo je důležité jak pro učení tak pohodu ve škole,“ uvedl.