Aalborg University, Denmark

 • Aalborg University, Denmark
 • Aalborg University, Denmark
 • Aalborg University, Denmark
 • Účinnost světelného zdroje

  Účinnost světelného zdroje

  S jakou účinností světelný zdroj mění elektrickou energii na světlo (lm/W).

 • Předřadník

  Předřadník

  Ovládá napájení světelného zdroje elektrickou energií (Index energetické účinnosti - EEI).

 • Světelná distribuce

  Světelná distribuce

  Světlo ze svítidla je regulováno a vyzařováno prostřednictvím optiky, která světlo ohýbá a směruje do správného místa.

 • Účinnost svítidla

  Účinnost svítidla

  Spojení optické a tepelné regulace ve svítidle (účinnost svítidla lm/W).

 • Přítomnost/nepřítomnost

  Přítomnost/nepřítomnost

  Přítomnost: Světlo se automaticky zapíná a vypíná s pohybem. Nepřítomnost: Světlo se automaticky vypíná, ale je třeba jejzapínat ručně.

 • Denní světlo

  Denní světlo

  Umělé osvětlení reaguje na přirozené světlo zvenčí.

 • Nepřetržité ovládání intenzity osvětlení

  Nepřetržité ovládání intenzity osvětlení

  Funkce navržená k poskytnutí správných úrovní osvětlení po dobu údržbového období.

 • Nastavení pro pracoviště/scény

  Nastavení pro pracoviště/scény

  Umožňuje nastavit scény a přizpůsobit osvětlení různým činnostem.

 • Časová funkce vypnutí

  Časová funkce vypnutí

  Lze instalovat automatické přerušení příkonu k vypnutí všech svítidel v době, kdy v prostorách nejsou lidé.

 • Osvětlení pracoviště

  Osvětlení pracoviště

  Osvětlení pracovišť správnou úrovní světla.

 • Zónování osvětlení

  Zónování osvětlení

  Osvětlení je zónováno podle přítomnosti osob a polohy oken.

 • Program údržby

  Program údržby

  Údržbu je nutné provádět s ohledem na stáří výrobku, výkon a prostředí.

 • Nevyužité světlo

  Nevyužité světlo

  Světlo, které nedopadá na zamýšlený cíl.

 • Odrazivost

  Odrazivost

  Světlo se odráží od povrchu v prostoru.

 • Viditelné inteligentní měření

  Viditelné inteligentní měření

  Výsledky činností jsou rychle viditelné jako zvýšení nebo snížení spotřeby energie.

UNIVERZITA AALBORG, DÁNSKO

Jako všechny univerzity se i Aalborg zabývá co možná největším snížením spotřeby energie bez omezení kvality svých budov. Dánské stavební předpisy (Bygningsreglementet) ve skutečnosti požadují snížení spotřeby o 10 a 20% z úrovní v roce 2006 do roku 2011, resp. 2013.

Keld Bo Jensen, vedoucí pro elektroinstalace, slyšel o možné úspoře elektřiny, které by mohl dosáhnout pomocí svítidla Base LED typu downlight, pokud se umístí podél chodeb namísto instalace stávajících kompaktních zářivek, a pozval poradce přes osvětlení společnosti Thorn, Bo Jannicheho, aby demonstroval, kolik energie by bylo možné ušetřit. Výsledek jej překvapil!

„Zajímavé na přechodu k svítidlům Base LED je, že kromě 30% úspory se také více než zdvojnásobí intenzita osvětlení (ze 70 na 180 luxů) s lepší vyzařovací charakteristikou. Světelný zdroj LED má navíc výrazně delší předpokládanou životnost, což časový rámec na obnovu a údržbu prodlužuje a tím přispívá k úsporám,“ uvedl.

K dnešnímu dni bylo instalováno více než 100 ks svítidel typu downlight. Další svítidla společnosti Thorn, jako např. Planor MPT a Track (Equaline), byla použita v učebnách a přednáškových sálech, což univerzitě pomohlo snížit energetické požadavky na celkové osvětlení o 20%, přičemž úroveň komfortu se stále zlepšuje.

Svítidla typu downlight Base LED 12W, odpovídají úrovni světla 18W kompaktní zářivky typu downlight a navíc využívají o 50 procent energie méně a vydrží minimálně čtyřikrát déle. Jsou k dispozici ve variantách 2700K a 3500K, mají vynikající index podání barev CRI (Ra) o hodnotě 94 a jsou stmívatelné na 20%.