Domů / Projekty a řešení / Případové studie / Obytné domy / Univerzita v Lincolnu, Velká Británie

Univerzita v Lincolnu, Velká Británie

 • University of Lincoln, UK
 • University of Lincoln, UK
 • University of Lincoln, UK
 • University of Lincoln, UK
 • University of Lincoln, UK
 • University of Lincoln, UK
 • University of Lincoln, UK
 • Účinnost světelného zdroje

  Účinnost světelného zdroje

  Snížení spotřeby energie na osvětlení o 25 % díky technologii LED diod a vestavěným ovládacím prvkům se snížením celkové spotřeby energie na studentských kolejích o více než 20 %

 • Předřadník

  Předřadník

  Ovládá napájení světelného zdroje elektrickou energií (Index energetické účinnosti - EEI).

 • Světelná distribuce

  Světelná distribuce

  Světlo ze svítidla je regulováno a vyzařováno prostřednictvím optiky, která světlo ohýbá a směruje do správného místa.

 • Účinnost svítidla

  Účinnost svítidla

  Spojení optické a tepelné regulace ve svítidle (účinnost svítidla lm/W).

 • Přítomnost/nepřítomnost

  Přítomnost/nepřítomnost

  Vestavěné ovládací prvky zajišťují, že studenti nikdy nenechají světlo rozsvícené ve společenských prostorách a kuchyních.

 • Denní světlo

  Denní světlo

  Umělé osvětlení reaguje na přirozené světlo zvenčí.

 • Nepřetržité ovládání intenzity osvětlení

  Nepřetržité ovládání intenzity osvětlení

  Funkce navržená k poskytnutí správných úrovní osvětlení po dobu údržbového období.

 • Nastavení pro pracoviště/scény

  Nastavení pro pracoviště/scény

  Umožňuje nastavit scény a přizpůsobit osvětlení různým činnostem.

 • Časová funkce vypnutí

  Časová funkce vypnutí

  Lze instalovat automatické přerušení příkonu k vypnutí všech svítidel v době, kdy v prostorách nejsou lidé.

 • Osvětlení pracoviště

  Osvětlení pracoviště

  Osvětlení pracovišť správnou úrovní světla.

 • Zónování osvětlení

  Zónování osvětlení

  Osvětlení je zónováno podle přítomnosti osob a polohy oken.

 • Program údržby

  Program údržby

  Nové LED produkty Thorn vydrží pětkrát déle než tradiční 2D zářivky, čímž se snižují nároky na údržbu a náklady.

 • Nevyužité světlo

  Nevyužité světlo

  Světlo, které nedopadá na zamýšlený cíl.

 • Odrazivost

  Odrazivost

  Světlo se odráží od povrchu v prostoru.

 • Viditelné inteligentní měření

  Viditelné inteligentní měření

  Výsledky činností jsou rychle viditelné jako zvýšení nebo snížení spotřeby energie.

Univerzita snižuje spotřebu energie na osvětlení o 25 % a získává ocenění za recyklaci

Univerzita v Lincolnu použila nejmodernější LED a zářivkové osvětlení od společnosti Thorn na 17 studentských kolejích, čímž se spotřeba energie a náklady na osvětlení snížily o 25 %. Univerzita také vyhrála Ocenění za recyklaci Lux 2013 za likvidaci starých svítidel a trubic „zeleným způsobem“.

Pozadí projektu

Univerzity po celé Velké Británii modernizují svá zařízení za účelem zvýšení energetické účinnosti a minimalizace uhlíkových emisí. To se týká Univerzity v Lincolnu, která se v nedávných letech vyšplhala na univerzitním žebříčku o více míst než žádná jiná instituce v zemi.

V roce 2009 Univerzita v Lincolnu zveřejnila dokument Enviromentních zásad, stanovující náročné cíle k prevenci znečištění a minimalizaci spotřeby energie. Cílem instituce je do roku 2017 splnit cíle Rady pro financování vyššího vzdělání pro Anglii (HEFCE) v oblasti snižování uhlíkových emisí.

V létě 2012 Univerzita v Lincolnu začala s rozsáhlou modernizací komplexu 17 studentských kolejí „The Courts’" s 1037 zařízenými ložnicemi, společenskými prostory a sdílenými kuchyněmi. K tomu, aby bylo zajištěno, že projekt podporuje cíle univerzity v oblasti životního prostředí, tým věnující se zařízení hledal na trhu produkty k účinnému interiérovému osvětlení za účelem výměny 2D a T26 zářivkových svítidel a trubic s konvenčním předřadníkem.

Phil Lawson, vedoucí projektů v oblasti elektrické energie na Univerzitě v Lincolnu, uvádí: „Potřebovaly jsme svítidla LED a zářivkové trubice, které jsou trvanlivé, nákladově efektivní a jejichž instalace je snadná, aniž by bylo potřena provádět větší změny elektroinstalací v budově. Nezbytné byly také integrované ovládací prvky k zajištění, že studenti nikdy nenechají rozsvícené světlo, když opustí místnost.“

Dalším klíčovým požadavkem projektu byla likvidace starých svítidel v souladu se Směrnicí o odpadu z elektrických a elektronických zařízení (WEEE), recyklace materiálů, kde je to možné, a minimalizace odpadu odesílaného na skládku.

Řešení Thorn

Při návštěvě výstavy LuxLive v roce 2011 Phil Lawson viděl v činnosti nová robustní svítidla Leopard LED a zářivkové trubice T16 Pop Pack Pro společnosti Thorn Lighting. „Již jsem viděl produkty LED a zářivkové trubice od jiných výrobců, ale potřeboval jsem záruku kvality a trvanlivosti, a to je to, co od společnosti Thorn dostanete,“ říká Phil. „Návrh společnosti Thorn byl extrémně konkurenční z komerčního hlediska. Společnost byla schopna poskytnout řešení recyklace našich starých svítidel jako součást balíčku.“

Tým styku se zákazníky Thorn pomohl během fáze plánování projektu Univerzitě v Lincolnu připravit obchodní případ na výměnu stávajících robustních 2D svítidel s konvenčním předřadníkem a trubic T26 nejnovějšími LED a zářivkovými produkty Thorn. „Na základě spojení nižší spotřeby energie a automatizovaných ovládacích prvků jsme byli schopni vypočítat, že přesun k produktům Thorn by snížil naši instalovanou zátěž, což znamená naši spotřebu energie na osvětlení o 23 kW z 57,7 kW na 33,9 kW ve všech 17 blocích,“ říká Phil.

Po stanovení obchodního případu univerzita spolupracovala s distributorem a partnery společnosti Thorn v oblasti recyklace za účelem výměny svítidel na všech studentských kolejích ve třech fázích. „V roce 2012 jsme nahradili 1479 svítidel v sedmi blocích a dalších 1429 svítidel v roce 2013 v pěti blocích,“ říká Phil. „A svítidla v posledních pěti blocích zmodernizujeme v létě roku 2014.“

V rámci každé fáze byly stará svítidla a trubice vloženy do recyklačních kontejnerů poskytnutých partnery společnosti Thorn v oblasti recyklace, firmami Lumicon a Recolight. „Materiály byly rozděleny do dvou kontejnerů a odvezeny k recyklaci,“ říká Phil.

Výsledky a přínosy

Výměnou zářivkových svítidel a trubic na všech studentských kolejích za nejnovější LED a zářivkové produkty od společnosti Thorn Univerzita v Lincolnu minimalizuje svůj dopad na životní prostředí a snižuje energetické náklady. Univerzita také sníží emise oxidu uhličitého o 62 % a získala uznání odvětví za její snahy v oblasti recyklace.

Univerzita dosáhne plného návratu investic za pěti letech

Na základě kombinace technologie efektivních LED diod a zářivek a integrovaných ovládacích prvků Univerzita v Lincolnu dosáhne rychlého návratu jejích investic do produktů Thorn. Je to založeno na úsporách energie na osvětlení o 25 % a celkových úsporách energie ve studentských blocích o více než 20 %. „Byli jsme schopni změřit rozdíl ve spotřebě energie mezi pěti bloky, které využívají produkty Thorn, a těmi, které jsou stále ještě vybaveny starými 2D zářivkami s konvenčním předřadníkem,“ říká Phil. „U pěti bloků samotných vidíme průměrné měsíční energetické úspory o více než 20 %, což znamená celkové energetické úspory ve výši téměř 10 000 GBP za akademický rok. Pokud dosáhneme podobných výsledků u ostatních 12 bloků, naše produkty Thorn se samy zaplatí za pouhých pět let.“

Uznání odvětví za nejlepší postupy v oblasti životního prostředí

Univerzita vyhrála ocenění za recyklaci Lux 2013 za její projekt rozsáhlé modernizace komplexu The Courts. „Klíčovou prioritou tohoto projektu byla vždy schopnost recyklace starých svítidel a trubic a jsme velice pyšni na to, čeho jsme dosáhli,“ říká Phil. „Výhra ocenění Lux ukazuje, že zaujímáme vedoucí postavení v oblasti recyklace a odpovědnosti k životnímu prostředí.“

Snadná a rychlá instalace

Instalace nových LED a zářivkových produktů Thorn na studentských kolejích byla rychlá, snadná a nákladově efektivní bez nutnosti předělání elektroinstalací. Nové zářivky a trubice navíc začleňují čidla, která zajišťují, že světla nikdy nezůstanou rozsvícená, když studenti opustí místnost a že se světla rozsvítí v nouzovém případě – vše v jedné kompaktní jednotce. „Svítidla a trubice Thorn poskytují všechny funkce, které potřebujeme v jednoduchém produktu, jehož instalace je velmi rychlá a snadná,“ říká Phil.

Nejdůležitější fakta

Pozadí projektu

 • Modernizace 17 studentských kolejí a výměna neúčinného 2D zářivkového osvětlení
 • Splnění náročných cílů v oblasti životní prostředí k prevenci znečištění a s minimalizaci spotřeby energie
 • Recyklace starých svítidel a trubic k minimalizaci odpadu zasílaného na skládku
 • Využití ovládacích prvků k prevenci ponechání rozsvíceného světla ve společenských prostorách
 • Instalace nových svítidel bez rozsáhlého předělávání elektroinstalací

Řešení Thorn

 • Robustní svítidla Thorn Leopard LED a trubice Pop Pack Pro 35W T5
 • Výměna svítidel na všech 17 studentských kolejích prováděná v etapách v průběhu 3 let
 • Recyklace starých svítidel a trubic partnery společnosti Thorn

Výsledky a přínosy

 • Měsíční úspory energie na osvětlení ve výši 25 % s celkovými energetickými úsporami
  přes více než 20 %
 • Plná návratnost investic na produkty Thorn LED za pět let
 • Rychlá, snadná instalace, aniž by bylo požadováno předělaní elektroinstalací
 • Vestavěné ovládací prvky a nouzové osvětlení
 • Ocenění za recyklaci Lux 2013 uznává vedoucí postavení univerzity v oblasti životního prostředí
 • Pracovní zatížení údržby a náklady sníženy pětinásobně
 • Partnerství založené na úzké spolupráci, důvěře a vynikajících službách