MKB, Malmö, Švédsko

 • MKB Malmo, Sweden
 • Účinnost světelného zdroje

  Účinnost světelného zdroje

  S jakou účinností světelný zdroj mění elektrickou energii na světlo (lm/W).

 • Předřadník

  Předřadník

  Ovládá napájení světelného zdroje elektrickou energií (Index energetické účinnosti - EEI).

 • Světelná distribuce

  Světelná distribuce

  Světlo ze svítidla je regulováno a vyzařováno prostřednictvím optiky, která světlo ohýbá a směruje do správného místa.

 • Účinnost svítidla

  Účinnost svítidla

  Spojení optické a tepelné regulace ve svítidle (účinnost svítidla lm/W).

 • Přítomnost/nepřítomnost

  Přítomnost/nepřítomnost

  Přítomnost: Světlo se automaticky zapíná a vypíná s pohybem. Nepřítomnost: Světlo se automaticky vypíná, ale je třeba jejzapínat ručně.

 • Denní světlo

  Denní světlo

  Umělé osvětlení reaguje na přirozené světlo zvenčí.

 • Nepřetržité ovládání intenzity osvětlení

  Nepřetržité ovládání intenzity osvětlení

  Funkce navržená k poskytnutí správných úrovní osvětlení po dobu údržbového období.

 • Nastavení pro pracoviště/scény

  Nastavení pro pracoviště/scény

  Umožňuje nastavit scény a přizpůsobit osvětlení různým činnostem.

 • Časová funkce vypnutí

  Časová funkce vypnutí

  Lze instalovat automatické přerušení příkonu k vypnutí všech svítidel v době, kdy v prostorách nejsou lidé.

 • Osvětlení pracoviště

  Osvětlení pracoviště

  Osvětlení pracovišť správnou úrovní světla.

 • Zónování osvětlení

  Zónování osvětlení

  Osvětlení je zónováno podle přítomnosti osob a polohy oken.

 • Program údržby

  Program údržby

  Údržbu je nutné provádět s ohledem na stáří výrobku, výkon a prostředí.

 • Nevyužité světlo

  Nevyužité světlo

  Světlo, které nedopadá na zamýšlený cíl.

 • Odrazivost

  Odrazivost

  Světlo se odráží od povrchu v prostoru.

 • Viditelné inteligentní měření

  Viditelné inteligentní měření

  Výsledky činností jsou rychle viditelné jako zvýšení nebo snížení spotřeby energie.

Největší realitní společnost v Malmö investuje do svítidel Plurio LED pro snížení spotřeby energie až o 70%

MKB je největší realitní společností v Malmö s 22 539 apartmány a 1 100 komerčními prostorami v celém Švédsku. Péče o životní prostředí je nedílnou součástí jejího programu vedení a vynakládá značné úsilí na snížení celkové spotřeby elektřiny, tepla a vody - bez jakéhokoli dopadu na pohodlí klienta. Přechází z oblasti rtuťových a sodíkových svítidel k svítidlům Plurio LED

S ohledem na směrnici EU o ekodesignu budou rtuťové světelné zdroje po roce 2015 zrušeny. Společnost MKB se proto rozhodla nahradit svůj stávající systém s 80W rtuťovými výbojkami svítidly Plurio LED (40W) včetně stmívání Bi-power. Svítidla Plurio LED jsou dodávána v kompletu se 4-metrovým kabelem, který usnadní výměnu již existujících světelných bodů.

Úspora energie až 70%

Toto provedení ušetří zhruba 6 250 dolarů, 16 kWh a ekvivalent 650kg CO2 ročně. V kombinaci se spínačem pro stmívání Bi-power pro časové úseky v noci, který sníží spotřebu energie o 50% za osm hodin, je celková úspora energie až 70%. Tyto úspory jsou značné, nelze je však izolovat od dalších výhod. Kvalita světla je nyní o mnoho lepší s ostrým a jasným bílým světlem a také dobrým podáním barev.

Doba návratnosti představuje pouhé 4 roky

Náklady v průběhu životnosti také nabízejí výrazné zlepšení vzhledem k tomu, že rtuťové výbojky vyžadují pravidelnou údržbu a výměnu. Podíváme-li se na náklady na instalaci, základní kupní cenu a nutnou údržbu, zřetelně vidíme výhody výměny za tato svítidla s návratností již za 4 roky (obr. 1).*

Zvýšená bezpečnost obyvatel

Svítidlo Plurio LED je k dispozici jak se symetrickou, tak asymetrickou vyzařovací charakteristikou. Asymetrická varianta nabízí možnost redukce oslnění při uzavření budovy. Společnost MKB si však vybrala variantu symetrickou s rovnoměrnou distribucí světla, která osvětluje jak chodníky tak přilehlé plochy a tím pomáhá zvýšit bezpečnost.

Obyvatelé v této oblasti si nyní mohou nové osvětlení užívat. Michael Siecke, nákupčí ve společnosti MKB, a pečovatel Tord Brink jsou spokojeni jak se zařízením tak předpokládanou úsporou energie. Se zvýšenou životností svítidel LED se také těší na snížení nákladů na provoz a údržbu.

*Tato případová studie předpokládá, že určitá forma údržby prováděna je a že komponenty budou selhávat v průměrném časovém období daného odvětví. Každá kontrola svítidla vyžaduje dvě osoby a také vozidlo pro přístup ke svítidlům. Náklady na svítidla LED se ve skutečnosti do doby, než budou muset být vyměněny, sníží, proto náklady během životnosti budou u svítidla Plurio pravděpodobně příznivější, než bylo uvedeno.