Domů / O nás / Novinky / Zaostřeno na aplikace osvětlení pozemních komunikací: Vozovky v obytných čtvrtích

Zaostřeno na aplikace osvětlení pozemních komunikací: Vozovky v obytných čtvrtích

  • Road Lighting Application Area in Focus: Residential Roads
  • Road Lighting Application Area in Focus: Residential Roads
  • Road Lighting Application Area in Focus: Residential Roads
Nov 25, 2014

Vytváření správného prostředí

Obecně by měly být vozovky v obytných čtvrtích osvětleny na úrovně osvětlení a s podáním barev, které zlepšují prostředí a podporují obyvatele, aby vycházeli ven v noci bez obav z kriminality. Svítidla by měla být rozmístěna tak, aby umožňovala pokrytí řady silničních uzlů nebo překážek vzhledem k poloze sloupů. Jejich instalace a údržba by měly být snadné a svítidla by měla být odolná proti potenciálnímu vandalismu. Svítidla by měla být energeticky účinná a funkčně spolehlivá s ovladači monitorujícími jejich výkon, a v případě potřeby upozorňující týmy údržby na poruchy. Měla by být věnována pozornost tomu, aby bylo zajištěno, že světlo neruší rezidenční domy, ale s vědomím, že někteří obyvatelé mohou využívat rozptýlené světlo k přístupu k domům a že jim dodává pocit bezpečí. Mohou být nutná svítidla se stínítky , kde terén způsobuje průchod světla okny.

Převzetí kontroly

Použití jednoho nebo více z následujících kontrolních mechanismů :

  • Fotobuňky a časové spínače
  • Detekce přítomnosti
  • Samostatné stmívání svítidla (od úrovně 2 na několik úrovní), aby vyhovovalo uživateli i profilu projektu
  • Ovládání skupiny svítidel ze skříně přes síť nebo ovládací vodič
  • Dálkové systémy centrálního řízení pro individuální ovládáni a monitorování prostřednictvím PowerLine nebo vysokofrekvenčních prvků

Dobrý postup

Tyto vozovky normálně využívá pomalá smíšená doprava. Jsou zde běžně zaparkovaná vozidla a často se volí sloupy o výškách 6 m nebo menších. Pokyny pro osvětlení jsou uvedeny v normě PD CEN/TR 13201-1 pro třídy S, A, ES a EV definované normou EN13201-2. Jednostranná rozvržení lze použít ke snížení instalačních nákladů. Rozmístění se však mohou lišit z důvodu přístupových bodů k soukromým parkovištím nebo nemovitostem. Běžnější je osvětlovat zezadu cesty, což umožňuje volný pohyb chodců apod. Použití vystřídaných rozvržení je běžné tam, kde jsou parkovací pruhy a široké chodníky. V aplikacích, kde je vysoká úroveň kriminality a kde je potřeba rozpoznání tváří by měly být použity třídy poloválcového osvětlení a doporučeny jsou světelné zdroje s dobrým podáním barev ke zlepšení vjemu. Svítidla s nízkým oslněním by měla být zvážena ke snížení nežádoucího průniku světla na přilehlé rezidenční domy. Mohou být potřeba svítidla odolná proti vandalům a nárazům. Svítidla mohou být tématicky rozmístěna a stylována, aby odpovídala vozovkám prostředí a architektonickému uspořádání. Ovladače osvětlení by měly svítidla stmívat pomalu, aby se předešlo nepříjemnému zapínání.

Dobrým případem výše uvedeného je naše britská případová studie ze Salfordu, kterou najdete zde na stránce .

Najdete zde také naši aktualizovanou příručku k aplikacím osvětlení komunikací na stránce zde .

← Zpět na přehled