Domů / Thorn / Prohlášení

Prohlášení

Přes veškerou snahu zajistit přesnost těchto informací nemůže být společnost Thorn Lighting považována za odpovědnou za případné chyby nebo opomenutí. Prosíme vás, abyste oddělení Thorn Lighting's Group Marketing Communications Department upozornili na jakékoli nesrovnalosti, které zjistíte.
Společnost Thorn Lighting předkládá tyto stránky a jejich obsah „tak, jak jsou" a neposkytuje žádná prohlášení ani záruky jakéhokoli druhu v souvislosti s těmito stránkami a jejich obsahem. Společnost Thorn Lighting odmítá veškerá taková prohlášení a záruky, ať již výslovné či implikované, zejména záruky prodejnosti a vhodnosti pro určitý konkrétní účel. Kromě toho společnost Thorn Lighting neprohlašuje ani nezaručuje, že informace zpřístupněné na těchto stránkách jsou přesné, úplné a aktuální.

Pokud není na těchto stránkách výslovně uvedeno jinak, ani společnost Thorn Lighting (ani žádná jiná společnost ze skupiny Thorn Lighting Group) ani žádný z jejích ředitelů, zaměstnanců, zástupců, třetích osob zajišťujících obsah, sponzorů, koncesionářů či jiných představitelů neponesou zodpovědnost za škody vzniklé z použití těchto stránek nebo v souvislosti s ním. Toto je celkové omezení odpovědnosti a za žádných okolností neponese společnost Thorn Lighting (ani žádná jiná společnost ze skupiny Thorn Lighting Group) ani žádná osoba podílející se na tvorbě nebo výrobě těchto webových stránek společnosti Thorn Lighting odpovědnost za jakékoli odškodné, přímé, nepřímé, náhodné, speciální či následné škody vyplývající z použití nebo z nemožnosti použít webové stránky společnosti Thorn Lighting, zejména spoléhání uživatele na jakoukoli informaci získanou firmou Thorn Lighting (nebo kteroukoli jinou společností skupiny Thorn Lighting Group) nebo vzniklé v důsledku ztráty údajů, příjmu či zisku, ztráty na majetku nebo jeho poškození, nároků třetích osob, omylů, opomenutí, přerušení, vymazání souborů nebo e-mailu, chyb, závad, virů, zpoždění při provozu nebo přenosu nebo jakéhokoli selhání výkonu, ať již vyplývají či nevyplývají z účinku vyšší moci, výpadku spojení, krádeže, zničení či z neoprávněného přístupu k záznamům, programům či službám společnosti Thorn Lighting. Každý uživatel webových stránek společnosti Thorn Lighting tímto bere na vědomí, že tento odstavec se vztahuje na veškerý obsah, zboží a služby poskytované prostřednictvím společnosti Thorn Lighting nebo kterékoliv jiné společnosti ze skupiny Thorn Lighting Group.