Domů / Produkty / Software Downloads / Software Downloads

Software Downloads

ThornLightingse rozhodl poskytovat softwarové nástroje propodporu zákazníků v oblastidesignuosvětlovacíchsystémů, snadného výběru produktů a šetření energií.

VIVALDI

VIVALDI V.5.0.0.1  [MSI/114MB]

Overview of VIVALDI's key functions:

- Interactive design tool to visually display lighting scenarios and dynamic lighting sequences interior and façade lighting.

- Dynamically adjustable brightness levels and light colours.

- Allows the display of daylight sequences to optimise the interplay of daylight and artificial lighting.

- Displays changes of dimming levels and light colours in real time, including real-time calculation of the required energy and the photometric criteria.

- Allows the creation of individual film sequences for the various lighting scenarios.

There are two different modes in VIVALDI:

- In façade mode luminaires can simply be placed on photographs and the direct fraction of the light distribution is displayed on the photograph.

- The general mode works with pre-calculated images from lighting simulation tools. Separately calculated images are imported for different lighting control groups, providing a more accurate visualisation. It is also possible to display the effects for interior or façade lighting obtained by dimming or through colour changes in real time, to save dynamic timelines and to integrate daylight sequences. In doing so, the program always takes account of illuminance levels and energy consumption. Images for VIVALDI can be exported from Relux automatically, as well as transferred from Dialux evo and other simulation programs as HDR or EXR images.

ecoCALC

ecoCALC 5.1.0 [.exe/92,5 MB]

Zvýšení výkonu: náš výstupní modul, který vám dává plnou kontrolu nad vaší prezentací, byl optimalizován tak, aby se zmenšila velikost souboru a zkrátila doba výpočtu.

Výpočetní program ecoCALC dává uživatelům jedinečnou příležitost k výpočtu všech nákladů vyvolaných řešením osvětlení v průběhu celé jeho provozní životnosti. Program ecoCALC při procesu počítá nejen investiční náklady, ale bere do úvahy také emise CO2, spotřebu energie, náklady na údržbu nebo likvidaci odpadu. V mnoha projektech se ecoCALC používá primárně nejen jako nástroj pro optimalizaci nákladů, ale také pro analýzu dopadu různých koncepcí osvětlení na náklady během celého cyklu životnosti. Program ecoCALC je zdarma a je k dispozici od roku 2010.

Mezi funkce zavedené v nedávné době patří:

  • Výstupní modul s předem sestavenými snímky, který vám poskytuje plnou kontrolu nad vaší prezentací.
  • Modul NOW! Vám umožňuje vyhodnocovat možnosti světla jako služby.
  • Přetáhněte data svítidla z webové stránky a vložte je (drag&drop).


Mezi společné funkce všech verzí patří:

  • Je přihlíženo k trvale udržitelným úrovním osvětlení, stejně jako k nákladům vyvolaným řešením osvětlení v průběhu celé jeho provozní životnosti.
  • Dynamické srovnávání několika řešení osvětlení
  • Klasifikace řešení s přihlédnutím k flexibilním kritériím hodnocení
  • Rychlý přístup prostřednictvím zjednodušeného režimu průvodce s předem definovanými nastaveními. Analýzu lze vyladit manuálně prostřednictvím složitějšího expertního režim
  • Přihlíží se ke konkrétní situaci aplikace (dynamický provoz, proměnlivé sazby za elektřinu, vypnutí napájení, charakteristiky stmívání, úspory na základě denního světla, kontrola nad údržbou)
  • Automatický výpočet udržované intenzity osvětlení prostřednictvím provozní životnosti systému (na základě CIE 97 + na základě specifickém podle výrobce)

Program ecoCALC 5.1.0 nepodporuje Windows XP, proto pokud stále ještě máte Windows XP, použijte verzi 4.0.7. programu ecoCALC.

ecoCALC 3.1.1 [MSI/102MB]
ecoCALC - Kvalita versus úspory - ProgramecoCALCdává uživatelůmjedinečnou možnostvypočítatvšechny nákladyvynaloženénařešení osvětlenípo celou dobu jehoživotnosti. EcoCALCpočítánejen s investičnímináklady, aletaké saspektyšetrnými k životnímu prostředí. Patří mezi němimo jiné: emiseCO2, spotřeba energie, náklady na údržbunebonakládání s odpady.

Thorn Product Explorer 6.7 (Plug-In for DIALux and Relux) [ZIP/246MB]
Duben 2014
Pro úspěšnou instalaci musí váš počítač používat kódování NTFS.

Montážní návody pro použití s Thorn Product Explorerem (volitelné)
[ZIP/353MB]

Sensa Software (Windows) [ZIP/63MB]
Softwarový nástroj pro plánování systému řízení Sensa - PC verze.

Sensa Software (Mac) [ZIP/48MB]
Softwarový nástroj pro plánování systému řízení Sensa - MAC verze.

Sensa MasterConfigurator [ZIP/25MB]

Band² DMX addressing tool [ZIP/551KB]
Software pro adresování svítidel Thorn DMX Band².

Band² DMX addressing tool instruction manual [DOC/1MB]
Manuál pro Band² DMX addressing tool

Sensa DMX Software [ZIP/59MB]

Sensa DMX User Manual and Datasheets [ZIP/5MB]
Sensa DMX uživatelský manuál a produktové listy Sensa DMX.