Domů / Thorn / Ochrana dat

Ochrana dat

Společnost Thorn Lighting zaručuje ochranu vašeho soukromí a z této politiky zachování důvěrnosti vyplývá typ informací, které shromažďujeme, a co s nimi provádíme.
Společnost Thorn Lighting neprodává, nepronajímá ani nepůjčuje adresář pro informační bulletiny, ani registrační údaje a uživatelské trendy žádné třetí společnosti či organizaci. Společnost Thorn Lighting sdílí vaše informace s marketingovou agenturou pracující jejím jménem, aby vám zajistila služby webových stránek. Zpřístupnění vašich údajů jiným dodavatelům, například doručovacím firmám, může být nezbytné, jestliže si vyžádáte výrobky, služby a informace prostřednictvím těchto webových stránek.

Kdykoli budete osloveni pomocí e-mailu, budete informováni o tom, jak odmítnout další aktualizace zasílané e-mailem.

Bezpečnost dat nelze na internetu stoprocentně zaručit, a proto společnost Thorn Lighting Limited nepřejímá odpovědnost za žádné porušení bezpečnosti při přístupu na internet.

Společnost Thorn Lighting je registrována v souladu se zákonem o ochraně údajů z roku 1998 a dodržuje ho podle svého nejlepšího vědomí a svědomí.

Společnost Thorn Lighting shromažďuje informace týkající se uživatelské praxe uživatelů, aby pro vás mohla průběžně aktualizovat své stránky a neustále zdokonalovat jejich obsah.

Thorn Lighting využívá soubory cookies odpovědným způsobem ke sledování způsobu, jak tyto stránku využíváte. Využívání souborů cookies je závislé na tom, že konfigurujete přístup k internetu tak, abyste je mohli přijímat. Cookies jsou malé informační soubory, které váš vyhledávač uchovává na pevném disku a které nám umožňují poznat vás, když příště navštívíte naše webové stránky, upravovat jednotlivé úseky, aby vám přinášely relevantnější informace, a sledovat prohlížení našich webových stránek. Soubory cookies se nepoužívají pro přístup k osobním informacím ani ke zkoumání obsahu disků ve vašem počítači.

V případě Vašeho dotazu Vám rádi sdělíme, zda a která Vaše data u nás máme uložena v paměti. Byla-li by u nás i přes veškerou snahu o správná data uložena v paměti i špatná data, pak vše zkorigujeme dle Vašich požadavků a na Vaši výzvu. E-mail za účelem informací a ostatních dotazů či podnětů nám, prosím, zasílejte na dataprivacy@zumtobelgroup.comTato žádost nepovede k odstranění informací, které jsou o vás vedeny v jiných databázích společnosti Thorn Lighting a které nebyly poskytnuty prostřednictvím těchto webových stránek.

Upozorňujeme, že tato politika zachování důvěrnosti se vztahuje pouze na webové stránky společnosti Thorn Lighting. Naše webové stránky obsahují odkazy na jiné stránky, které jsou mimo naši kontrolu. Tyto odkazy jsou uváděny pro doplnění vašich poznatků z našich stránek a jsou vždy jednoznačně označeny, aby vám bylo jasné, kdy opouštíte naše stránky. Společnost Thorn Lighting nepřejímá žádnou odpovědnost za postupy k zachovávání důvěrnosti uplatňované na těchto dalších stránkách.

Každá změna v této politice zachování důvěrnosti bude oznámena na našich webových stránkách.